Gratis AKS etter skoletid

Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2018/2019 gjelder tilbudet for elever på 1. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2018.

Påmeldingsfrist for nye barn til Aktivitetsskolen Ruseløkka er 13.juni, hvis barnet skal være på Aktivitetsskolen før skolestart; 20.august.

Om dere vil at barnet deres skal ha plass på AKS i august før skolen starter, må dere sende inn elektronisk søknadskjema innen 13.juni.

Søknadskjema finner dere på Oslo kommune sin hjemmeside under: "skole og utdanning"

Ta kontakt med AKS-leder Liv Krognes, hvis dere trenger hjelp:liv.krognes@ude.oslo.kommune.no Tlf: 901 86 150Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

 

Heldagsplass til redusert pris

Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud