Opplæring i samisk

Den samiske opplæringen tilbys enten som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike kompetansenivå. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk kan få mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen er det foreldre/foresatte som avgjør om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Les mer på Oslo kommunes nettsider!