NISK - norsk intensivt språkkurs

elever lærer

Ruseløkka skole gir tilbud om Norsk intensivt språkkurs (NISK) som del av opplæringen. NISK er et systematisk strukturert undervisningsopplegg som omhandler ord- og begrepsforståelse på ulike nivå. Målet med NISK er;
Å lære elever som ikke kan snakke norsk å tilegne seg funksjonelle strategier for å utvikle språket, slik at de kan tilegne seg både sentrale faglige og sosiale ord på norsk.
Mer tilpasset opplæring for de ulike elevene
Den ekstra innsatsen skal danne grunnlag for senere å kunne tilegne seg kunnskap ved å lytte til, lese og skrive norsk.

Kategoriene og ordene i NISK er valgt ut fra de første hverdagskategoriene barn blir kjent med når de lærer seg et språk. Kurset gir opplæring i de basale språkferdighetene, hvor de tre første nivåene kun har fokus på innlæring av grunnleggende ord og begreper som er viktige i hverdagen. Elevene skal videre lære seg å matche grunnleggende ord innenfor hverdagskategorier før de gradvis skal videreutvikle og ta i bruk disse strategiene på et høyere nivå. Det vil si å komme seg opp fra et konkret nivå til et abstrakt nivå (fra hverdagsord til skoleakademiske ord).

Målet med NISK er:

  • Å lære elever som ikke kan snakke norsk å tilegne seg funksjonelle strategier for å utvikle språket, slik at de kan tilegne seg både sentrale faglige og sosiale ord på norsk.
  • Mer tilpasset opplæring for de ulike elevene
  • Den ekstra innsatsen skal danne grunnlag for senere å kunne tilegne seg kunnskap ved å lytte til, lese og skrive norsk.