MOT -programmet

MOT er et livsmestringsprogram som styrker ungdoms robusthet og mot. 

MOT  - programmet har tre verdier:  

MOT til å leve:

Være seg selv
Lede seg selv
Ha passion
Akseptere ikke alltid å være bra

MOT til å bry seg:

Skape godfølelsen hos andre
Vise respekt
Vise kjærlighet
Vise omsorg for de som er utenfor

MOT til å si nei:

Prioritere
Stå for egne verdier
Våge å si ifra
Praktisere tøff kjærlighet.

MOTs program «Robust ungdom» er for ungdomsskoler og videregående skoler og består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom.

 

( kilde: MOT- sidene )