Drømmeskolen

Drømmeskolen er utarbeidet av organisasjonen Voksne for barn. Programmet skal fremme elevenes psykiske helse og bidra til et trygt læringsmiljø. Elevene er selv primæraktører i programmet. Elever fra 10. trinn søker om å bli elevmentorer. De som velges ut etter intervjurunder, får opplæring gjennom valgfaget innsats for andre. De gjennomfører deretter ulike aktiviteter på 8. trinn i samarbeid med klassenes kontaktlærere. Elevmentorene bistår også i å gjennomføre andre miljøskapende tiltak for hele ungdomstrinnet.