Elevmegling på Ruseløkka skole

Megling er når to parter i konflikt møtes med megler til stede. Målet er å oppnå dialog gjennom en prosess. Hvis prosessen er god og dialog er oppnådd, vil partene gjøre en avtale. Avtalen er skriftlig og bindende.

  • Megling er frivillig
  • Megler er en prosessveileder
  • Megler er upartisk
  • Det er partene som eier konflikten

At skolene lærer opp elevmeglere som kan løse konflikter mellom elever som er i konflikt, har eksistert siden 1995 her i Norge. I dag er det ca. 30 skoler i Oslo som har skolemegling. Dette er viktig for det sosiale miljøet ved skolene og kan virke forebyggende mot mobbing.

Hele 6.klassetrinnet får tilbud om verksted/ samlinger på  der elevene lærer om kommunikasjon, konflikter og litt om konfliktløsing. Dette er times økter som inneholder leker/ rollespill og diskusjon.

De som etter verkstedene ønsker å bli meglere, må skrive søknad og blir innkalt til intervju. Av disse blir 6 elever valgt til nye meglere.  Deretter starter de på meglerkurs til våren. Elevene blir så satt opp på inspeksjon hvor de skal prøve seg som meglere sammen med årets meglere fra 7.klasse. Til høsten skal de fungere som elevmeglere.

Her på skolen har vi meglerinspeksjon i skolegården i storefri, der elevmeglerne går rundt to og to med oransje vester og ser om noen trenger hjelp til å løse en konflikt. Vi har også et eget meglerrom hvor det er mulig å megle konflikter og få til en bindende og skriftlig avtale. Det er faste timer/dager som har blitt brukt til dette. Meglergruppa har også behov for veiledning under meglingen, da er ressurslærer til stede og så har vi veiledninger/ samtaler om sakene i meglergruppa.  Vi går også rundt i klassene med informasjon og rollespill så alle elevene skal forstå hva megling er og lettere kunne bruke tilbudet, (elevene kan også levere lapper med beskjed om man ønsker en megling).

Vi har kontakt med et skolemeglingsnettverk, (Trygg læring), hvor elevmeglerne kan treffe elevmeglere fra andre skoler og få lære nye ting.