Leksehjelp på Ruseløkka skole

elever gjør lekser

Leksehjelpen på 1.–7. trinn foregår i klasserommet rett etter undervisning. På ungdomstrinnet er det tilbud om leksehjelp på biblioteket to dager i uka.

  •  1. og 2. trinn: mandag og onsdag kl. 1345 til 1415 i klasserommet
  •  3. og 4. trinn: tirsdag og torsdag kl. 1345 til 1415 i klasserommet
  •  5. trinn: mandag kl. 1345 - 1445
  •  6. trinn: tirsdag kl. 1445 - 1545
  •  7. trinn: tirsdag kl. 1345 - 1445
  • Ungdomstrinnet: mandag og torsdag kl.1445 - 1545 på biblioteket

Oslo katedralskole har også leksehjelptilbud til 10. trinn mandag og torsdag kl. 1600–1800 i realfagene.