Skolemelk

skolemelk

I 2010 kom TINE med tilbud om nettløsningen skolemelk.no for å avlaste skolemelkansvarlig med den kontinuerlige jobben de hadde gjennom skoleåret. Det nye bestillingssystemet innebærer at skolemelkansvarlige registrerer sin skole på www.skolemelk.no, og legger inn semesterdetaljer samt velger sortiment. Foresatte bestiller og betaler melken direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk.

Skolemelkordningen er frivillig for skolene og alle landets grunnskoler får tilbud om å benytte den elektroniske bestilling systemet.

Det er i dag i overkant av 1800 skoler som benytter seg av dette tilbudet.

Under finner du lenke for å bestille skolemelk.

Fakta skolemelk Ruseløkka skole

For å bestille skolemelk, gå inn på nettsiden:

www.skolemelk.no

 

Ruseløkka skole tilbyr lettmelk og laktose-redusert melk.

 

Har du spørsmål ang. skolemelk, så ta kontakt med skolen.

Drawing of a city