Sosiallærer på barnetrinnet

Hovedoppgaven til sosiallærer er å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen. 
Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f. eks problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.
Alle elever er velkommen til å ta en prat, og ingenting er for dumt å spørre om!
Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det kan sosiallærer være bindeledd mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre
Sosiallærer kan kontaktes direkte på kontoret, på telefon eller på mail. De som tar kontakt er elevene selv, elever som er bekymret for medelever, foresatte eller lærere.

 

Sosiallærer på barnetrinnet er Ina Steimler. Hun er her mandag - fredag fra kl. 0815 - 1600. Hun kan treffes på telefonnr. 90203407 eller epost:  ina.steimler@ude.oslo.kommune.no