Sosialpedagogisk rådgiver ungdomstrinnet

Hovedoppgaven til  sosialpedagogisk rådgiver er å være en ekstra voksenkontakt for elevene og å hjelpe dem til å finne seg til rette på skolen. Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang. I tillegg har rådgiveren et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig.

Sosiallærer / rådgiver ungdomstrinnet:

Nina Foss Sandberg

nina.foss.sandberg@ude.oslo.kommune.no

Mobilnr: 46937285

Line Harbitz - Motzfeldt

Line.Harbitz.Motzfeldt@ude.oslo.kommune.no

Mobilnr: 90215931