Skolestart 1. trinn skoleåret 2021/22

bilde kateter

Velkommen til oss på Ruseløkka skole. Vi er glade for at akkurat dere har valgt at deres barn skal begynne her hos oss i august 2021. Her finner dere litt informasjon om hva som skjer fram til skolestart skolestart i august 2021.
Innskrivning til nærskolen skjer i løpet av desember og dere har allerede fått tilsendt informasjon til deres digitale postkasse. Fristen for å svare er utsatt til 14.12.2020.
Perioden etter innskriving bruker skolen til å kontakte foresatte som ikke har vært til innskriving og til å utveksle informasjon med barnehagen der foresatte har samtykket til det.
Innskriving i januar
Planen er å invitere til innskriving på skolen i januar, men dette vil vurderes fortløpende med tanke på smittesituasjonen i Oslo.
Nærskolevedtak
I månedsskiftet april får du et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Du kan klage på nærskolevedtaket.
Flytting
Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak.
Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole. Gi beskjed til skolen dersom dere flytter.
Skolebytte
Dersom dere ønsker å søke skolebytte må dere gi benytte skjema for skolebytte og sende det til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Husk å merke det med skolen dere søker skolebytte til. Gi også beskjed til oss.
Førskoledag og veien videre mot skolestart
Samtidig blir dere og barnet invitert til førskoledag i mai/juni. Invitasjon kommer. Førskoledagen er for barn som skal begynne på skolen til høsten. 

Barna får anledning til å bli kjent med skolebygningen og aktivitetsskolen, og de får oppleve hvordan en skoletime kan være. Kontaktlærere og klasser/baser er sjelden avklart til førskoledagene, så barnet ditt møter ikke nødvendigvis ”sin lærer” og ”sin klasse”. I samme forbindelse holder skolen foreldremøte for foresatte der dere får mer informasjon om Ruseløkka skole, Aktivitetsskolen Ruseløkka og skolestart.
Det er enda ikke sikkert om førskoledagen vil bli avholdt på Vollebekk skole, der skolen er lokaliset dette skoleåret, eller på den nye skolen i Vika.

Foreldremøte til dere foresatte på førskoledagen 28. mai ble avholdt digitalt så vi har spilt det inn slik at dere kan se det hjemme.
https://youtu.be/eRBDg9bb4ac 
I juni / juli sender skolen ut brev med invitasjon til skolestart der dere får vite når og hvor dere skal møte og hva som skjer første skoledag.
Aktivitetsskolen starter opp igjen mandag 2. august 2021. Det vil bli holdt oppstartsmøter på AKS mandag i uke.
Skolestart skoleåret 2021/22 er mandag 19. august. Da ønsker vi deg velkommen til Ruseløkka skole sammen med foreldrene dine.

Lenke til informasjon om å starte på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/ 
Lenke til informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/ 


Kontaktinformasjon
Lurer dere på noe i forbindelse med skolestart så ta kontakt med sosiallærer Ina Steimler: 23272840 / ina.steimler@ude.oslo.kommune.no eller
undervisningsinspektør Henriette Stabell-Sandvik: 91100635 /
Henriette.Stabell-Sandvik@ude.oslo.kommune.no  
Velkommen til Ruseløkka skole!