Skolestart 1. trinn skoleåret 2019/20

bilde kateter

Velkommen til oss på Ruseløkka skole. Vi er glade for at akkurat dere har valgt at deres barn skal begynne her hos oss i august 2019. Her finner dere litt informasjon om hva som skjer fram til skolestart skolestart i august 2019.

Innskrivning til nærskolen skjer i løpet av desember. Vi sender invitasjon med innskrivningsdato til foresatte som har barn som bodde i skolens inntaksområde per 1. november. Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolen dere flytter fra/til.

Perioden etter innskriving bruker skolen til å kontakte foresatte som ikke har vært til innskriving og til å utveksle informasjon med barnehagen der foresatte har samtykket til det.

I månedsskiftet april får du et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Du kan klage på nærskolevedtaket.

Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak.
Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole.

Samtidig blir dere og barnet invitert til førskoledag i månedsskiftet mai/juni. I år er førskoledagen tirsdag 4. juni på Vollebekk skole. Invitasjon kommer i posten i begynnelsen av april. Førskoledagen er for barn som skal begynne på skolen til høsten. Barna får anledning til å bli kjent med skolebygningen og aktivitetsskolen, og de får oppleve hvordan en skoletime kan være. Kontaktlærere og klasser/baser er sjelden avklart til førskoledagene, så barnet ditt møter ikke nødvendigvis ”sin lærer” og ”sin klasse”. Skolens observasjoner og skriftlig informasjon fra barnet, foreldre og barne­hagen, gir skolen kunnskap om enkeltbarns behov som er viktig når skolestarten skal forberedes og klasser/baser settes sammen. I samme forbindelse holder skolen foreldremøte for foresatte der dere får mer informasjon om Ruseløkka skole, Aktivitetsskolen Ruseløkka og skolestart. På møtet vil det også bli gitt informasjon om bussing og oppstart på Vollebekk skole.

I juni / juli sender skolen ut brev med invitasjon til skolestart der dere får vite når og hvor dere skal møte og hva som skjer første skoledag.

Aktivitetsskolen starter opp igjen torsdag 1. august 2019. Det vil bli holdt oppstartsmøter på AKS i starten av hver uke.

Skolestart skoleåret 2019/20 er mandag 19. august. Da ønsker vi deg velkommen til Ruseløkka skole sammen med foreldrene dine.

Lurer dere på noe i forbindelse med skolestart så ta kontakt med sosiallærer Anita Medby på tlf. 23272840 eller epost: anita.medby@ude.oslo.kommune.no

eller undervisningsinspektør Henriette Stabell - Sandvik på epost:

Henriette.Stabell-Sandvik@ude.oslo.kommune.no 

Velkommen til Ruseløkka skole!