Skolestart 1. trinn høsten 2017

bilde kateter

Velkommen til oss på Ruseløkka skole. Vi er glade for at akkurat dere har valgt at deres barn skal begynne her hos oss i august 2017. Her finner dere litt informasjon om hva som skjer mellom innskriving og skolestart i august.

Perioden etter innskriving bruker skolen til å kontakte foresatte som ikke har vært til innskriving og til å utveksle informasjon med barnehagen der foresatte har samtykket til det.

I månedsskiftet april/mai vil foresatte få vedtak om skoletilhørighet i posten. Samtidig blir dere og barnet invitert til førskoledag i månedsskiftet mai/juni. I år er førskoledagen tirsdag 23. mai. Invitasjon kommer i posten. Førskoledagen er for barn som skal begynne på skolen til høsten. Barna får anledning til å bli kjent med skolebygningen og aktivitetsskolen, og de får oppleve hvordan en skoletime kan være. Kontaktlærere og klasser/baser er sjelden avklart til førskoledagene, så barnet ditt møter ikke nødvendigvis ”sin lærer” og ”sin klasse”. Skolens observasjoner og skriftlig informasjon fra barnet, foreldre og barne­hagen, gir skolen kunnskap om enkeltbarns behov som er viktig når skolestarten skal forberedes og klasser/baser settes sammen. I samme forbindelse holder skolen foreldremøte for foresatte der dere får mer informasjon om Ruseløkka skole, Aktivitetsskolen Ruseløkka og skolestart. På møtet vil det også bli gitt informasjon om bussing og oppstart på Vollebekk skole.

I juni / juli sender skolen ut brev med invitasjon til skolestart der dere får vite når og hvor dere skal møte og hva som skjer første skoledag.

Aktivitetsskolen starter opp igjen tirsdag 1. august. Det vil bli holdt oppstartsmøter på AKS i starten av hver uke.

Skolestart skoleåret 2016/17 er mandag 21. august. Da ønsker vi deg velkommen til Ruseløkka skole sammen med foreldrene dine.

Lurer dere på noe i forbindelse med skolestart så ta kontakt med sosiallærer Ina Løkken Steimler på tlf. 23272840 eller epost: ina.steimler@ude.oslo.kommune.no

Velkommen til Ruseløkka skole!