SkoleSMS

Ruseløkka skole bruker skoleSMS som en form for digital meldingsboki kommunikasjon med elever og foresatte. Målet er å øke hurtigheten og hyppigheten på kontakt og kommunikasjon mellom skole og hjem, og følgelig forbedre kvaliteten på samarbeidet. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

Dere som foresatte kan også bruke SMS til å sende melding / beskjeder til kontaktlærer ved f.eks fravær på grunn av sykdom eller besøk hos lege / tannlege. 

Hvordan sende SMS til skolen?

Dette foregår på følgende måte:

For for eksempel å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten:

  • RULO [klasse] [tekst] til 41716112.

Hvis du som foresatt har en elev i 1A, sender du for eksempel slik:

  • RULO (mellomrom) 1A (mellomrom) Fredrik er syk i dag.


Meldingen sendes så til skolens fellesnummer: 41716112.

Ta kontakt med kontaktlærer, ledelse eller skolens kontor for å få hjelp eller mer informasjon.

Foresatte må alltid huske å gi beskjed ved endring av telfonnrummer og annen kontaktinformasjon til familien, slik at skolen alltid har oppdaterte lister, og slik at kontakten mellom skole og hjem kan være mest mulig problemfri. Foresatte bes også om at dette nummeret legges til i sin egen kontaktliste. 

 

SkoleSMS - meldingsbok på mobilen

Foresatte har nå muligheten til bl.a. å;

  • sende SMS melding til kontaktlæreren når barnet ditt er sykt.
  • motta viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen via SMS.

Send: Rulo [klasse] [tekst] til 41716112

Grunnpris per SMS er kr. 0,375.

Tjenesten er lever av Teletopia.

Drawing of a city