17. mai på Ruseløkka skole

17maitog i Oslo

Kl. 1000: Oppmøte i skolegården på Oslo Handelsgym i Parkveien 65 . Markering i skolegården v / 6. trinn og taler ved rektor og elevrådsleder.

kl. 10:15 Oppstilling klassevis i 17. maitoget.

kl. 1030: Avmarsj til Festningen. Vi går som nr. 75 i toget. 

Ca kl. 1300: Retur til skolen og oppstart av fest i skolegården på OHG i regi FAU / foresatte på 6. trinn. Ruseløkka skolekorps spiller. 

kl. 1430: Slutt