Bussing til Vollebekk skole

buss

Da har vi gjennomført første dag med bussing og det med noen startproblemer.  Flere opplevde blant annet at bussene i ettermiddag kom svært sent til Ruseløkka skole. Forsinkelsene er et resultat av at skolen hadde mangelfulle oversikter over hvilke avganger elevene har valgt og hvilket stoppested de skal av på.

Vi har sendt mail, sms, brev og ringt for å få informasjon om hver enkelt, uten at vi har klart å skaffe info om alle. For noen har behovene også endret seg i løpet av sommeren, og i dag har vi hatt en storm av henvendelser for å endre avgang eller stoppested. Vi regner med at dette går seg til raskt når vi blir tryggere på rutinene og får korrekte lister.

Dagens evaluering fører til av vi allerede i morgen sorterer vi elevene annerledes, slik at ikke alle bussene ikke trenger å gå innom alle tre stoppene. Vi håper dette gjør at bussturen ikke blir lengre enn nødvendig.

Praktisk informasjon om bussingen.

08:00 Buss fra Ruseløkka skole: for elever som skal på morgen –AKS, med levering på Ruseløkka skole mellom kl. 07:30-08:00

08:30 To busser fra Ruseløkka skole; en for 1.-3. klasse og en for 4.-7. klasse

08:30 To busser fra Skillebekkparken; en for 1.-3. klasse og en for 4.-7.klasse

08:30 En buss fra Trafotaket

Retur fra Vollebekk skole

Elever som ikke skal gå på AKS returnerer fra Vollebekk umiddelbart etter undervisning (Se tabell for sluttidspunkter under)

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

13:00

 

 

 

 

1.kl.

14:15

1.-5+7.kl

1.-6.kl

1.-4. kl+ 6kl.

1.-3.kl

2.-7.kl

15:25

6.kl.

7.kl

5. og 7. kl.

4.-7.kl

 

 

 

 

 

 

 

  

Elever som går på AKS kan velge mellom avganger som forlater Vollebekk kl. 15:30 og 16:00.

Vi legger til rette for at elever også på returen kan slippes av på samme stopp som de går på om morgenen. Dette vil innebære at noen avganger må innom alle stopp.

Elever som går av på stoppene Trafotaket eller Skillebekkparken må beregne å gå hjem uten tilsyn, mens på Ruseløkka skole (nå lokalisert i Cort Adelers gt.) vil det være tilsyn for de som returnerer med de siste bussene, frem til kl. 16:45

Dersom dere har spørsmål eller innspill om bussingen så ta kontakt med skolens postmottakRuselokka@ude.oslo.kommune.no   eller direkte med rektor merete.hansen@ude.oslo.kommune.no

Det er viktig at alle endringer meldes kun til disse to adressene; unngå muntlig beskjeder til en av oss ansatte!

Takk for tålmodigheten!

Merete Hansen