Elever og rektor la ned grunnsteien på nye Ruseløkka skole.

Grunnsteinnedleggelse Ruseløkka skole

Grunnsteinsnedleggelsen ble feiret høytidelig med dans fra elevene og taler fra rektor Merete Hansen, byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund, byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, og Undervisningsbyggs egen administrerende direktør Rigmor Helene Hansen.

Rektor sa blant annet at utviklingen av nye Ruseløkka skole har vært en spennende prosess, og at elever og lærere gleder seg til skolen står ferdig.  I nye Ruseløkka skal vi videreføre de lange tradisjonene som skolen har. Ruseløkka skole skal kreve sin plass, mellom forretningsbygg og travel byaktivitet. Her skal vi bidra til at den urbane eleven trives, og blir en aktiv del av byen. Vi gleder oss til et skolebygg for fremtiden som vi kan være stolte av.