Elevundersøkelsen 2019

Bilde undersøkelse

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Har du spørsmål?
For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til
Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.