Velkommen til FAU - møte!

Illustrasjon log Ruseløkka skole

Rektor inviterer FAU- og klassekontakter til å delta i arbeidet for å snakke om hvordan vi kan samarbeide
om å ta gode verdibaserte valg i fremtiden. Dette møtet settes i sin helhet av til brukermedvirkning,
for å gi ny visjon og verdier innhold. Møtet holdes den 14.1.20. kl. 18:00 i Cort Adeler gt. 30 - personalrom 4. etg.

Velkommen!