Halvårsvurdering og terminkarakter

ordsky vurdering

Halvårsvurderingen og terminkarakterer er i dag publisert i læringsplattformen itslearning.  Elever på 1. -3. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk og matematikk.

Elever på 4.-7. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Alle elever får skriftlig vurdering i sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden.

Elevene på 8. og 9. trinnfår både terminkarakterer og en skriftlig fremovermelding.

Ta kontakt med kontaktlærer hvis det er spørsmål knyttet til vurderingene.

Se vedlagt informasjon om pålogging  under nyttige dokumenter.