IST Everyday

Illustrasjon IST Everyday

Skolestart 2020 tar grunnskolene i Oslo i bruk et nytt system for organisering av skolehverdagen, kalt IST Everyday. I IST Everyday kan du som foresatt endre telefonnummer og e-post. Ved adresseendring må du kontakte skolen.

I IST Everyday får du også oversikt over:

  • egne barns karakterer
  • fravær og anmerkninger
  • timeplaner
  • skoleårskalenderen

Du har tilgang til IST Everyday via Skoleplattform Oslo. Logg deg inn i skoleplattformen øverst på skolens nettside ved hjelp av ID-porten (samme pålogging som for eksempel i nettbank). Velg deretter IST Everyday i verktøyoversikten.

Les mer om IST Everyday her!