Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Programmering på Aktivitetsskolen

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00–16.30 i Aktivitetsskolens lokaler. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Kursene på Ruseløkka vil bli holdt i Cort Adelersgt. fra kl. 15.00 - 1630. Elevene vil bli busset ned fra Vollebekk kl. 1430 og avslutter dagen i Cort Adelersgt. etter kurset. 

Første kursdag i pulje 3 er mandag 15. januar kl. 15.00 - 16.30 for gruppe 3-1 og tirsdag 16. januar fra kl. 15.00 - 16.30 for gruppe 3-2

Pulje 4 starter opp med kurs mandag 26. februar for gruppe  4-1 og tirsdag 27. februar for gruppe 4-2. Begge grupper har kurs fra kl. 15.00–16.30.