Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Programmering på nettbrett

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes i Cort Adelersgate fra kl. 15.00–16.30.  Alle elevene som går på kurs tar buss fra Vollebekk kl. 1430. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene. Ruseløkka skole holder kurs i tidsrommet januar - mars 2020.

Les mer om kursdatoer og påmelding