Nabovarsel for nye Ruseløkka skole

Illustrasjon av nybygget (Ill. Gasa)

Du kan lese nabovarselet inklusivt prosjektbeskrivelse og se de foreløpige skissene i dokumentlista

Fristen for merknader eller spørsmål er 16.01.2018 kl. 14:00. Fristen er forlenget pga juleferien.

Henvendelser kan rettes til Arkitektkontoret GASA AS, v/ Erik Fjermestad, Daglig leder / Arkitekt MNAL Telefon.: 22313470 / E-post: erik.fjermestad@gasa.no

Plassering

Nytt skolebygg er plassert mot Løkkeveien. I det nye prosjektet reetableres muren mot Løkkeveien som en
base/sokkel for det nye skolebygget. Den reetablerte muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye
skoleanleggets arkitektoniske uttrykk og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres.

Mot krysset Løkkeveien-Ruseløkkveien opprettes det en ny forbindelse i form av et trappeamfi mellom øvre og nedre skolegård. Historisk var dette den opprinnelige adkomsten til skolen, med en rampe opp til det opphevede uterommet. Ved å reetablere denne adkomsten blir noe av historien om skolen tilbakeført. Det nye trappeamfiet vil kunne fungere som et offentlig torg og en møteplass i nærmiljøet.

Byggets plassering medfører at det etableres et solrikt og støyskjermet uteareal på øvre skolegårdsnivå mellom nybygget og Cort Adelers gate 30. Skolegården vil framstå som et attraktivt og tilgjengelig areal for bydelen.

Utforming

Skolens hovedvolum utføres i tegl, med referanse til det fredede bygget i Cort Adelers gate 30. Skoleanlegget gis på denne måten en arkitektonisk identitet som skiller det fra omkringliggende bebyggelse. Teglvolumet er tydelig og presist utformet og hviler på reetablerte murer som i materialitet og farge vil få et uttrykk som harmonerer med de opprinnelige murene fra 1880-tallet. Dette er i tråd med Byantikvarens anbefalinger.

Skolens funksjoner er fordelt på 7 etasjer, hvorav 6 etasjer ligger over terreng. Første og andre etasje er trukket fram mot Løkkeveien. Andre etasje har en større grad av åpenhet enn øvrige etasjer, og annonserer deler av skolens fellesarealer mot byen. Toppetasjen er trukket tilbake fra gaten og gitt et transparent uttrykk. Denne etasjen inneholder felles skolefunksjoner og en felles takterrasse med uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletiden.