Nytt tilbud fra helsesøster på ungdomstrinnet!

Snapchat helsesøster

Helsesøster på ungdomstrinnet, Marita Elgheim, har begynt med snapchat som hun vil bruke til å dele informasjon som når hun er tilgjengelig på skolen, helseinformasjon og nyheter fra skolehelsetjenesten, aktuelle ting som skjer på skolen, i bydelen og lignende. Den er beregnet på elever på ungdomstrinnene på Ruseløkka skole. 

Brukernavn: Marita Elgheim,  Navn: Helsesøster Marita

I tillegg har Helsestasjon for ungdom/Helsestasjon for gutter, har fått ny adresse. Den nye adressen er: Drammensveien 60, 0255 OSLO. Helsestasjonen har epostadresse: hfu@bfr.oslo.kommune.no