Veidekke skal bygge Ruseløkka skole for 370 millioner

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Veidekke Entreprenør AS og Undervisningsbygg inngikk kontrakt fredag 14. september om bygging av nye Ruseløkka skole i en totalentreprise. Byggestart er i januar 2019 med planlagt ferdigstillelse i februar 2021.

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra 1.-10. trinn. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Det vil også bli et grønt og spennende uteareal for elevene på taket.

-   Ruseløkka skal ha en landsomfattende danse- og ballettlinje i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Dessuten skal det legges til rette for sambruk med nærmiljøet etter skoletid, forteller prosjektleder Øyvind Halvorsen i Undervisningsbygg.

Det er dessuten lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten Nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene i tillegg til utslippsfri byggeplass. For å få til dette er ett av tiltakene bruk av fjernvarme til byggvarme og byggtørk, men også tilstrebe utslippsfrie og elektriske løsninger ellers på byggeplass.

-   Vi ser fram til å ta fatt på et spennende skoleprosjekt godt synlig i bybildet. Bærekraftige løsninger i alle faser av et byggeprosjekt, er i tråd med Veidekkes miljøambisjoner, sier Erik Økland i Veidekke Entreprenør.  

Prosjektet skal følge Oslo-modellens strenge krav for å sikre bruk av lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  

Riving:

Rivearbeidene nærmer seg slutten og vi forventer at dette ferdigstilles i løpet av uke 39/40.

Nybygg:
Tilbudskonkurranse for bygging av ny skole ble avholdt med innleveringsfrist 6 juli.
Undervisningsbygg mottok tilbud fra 6 entreprenører (noe som vi svært fornøyd med i marked hvor de fleste entreprenører melder om fulle ordrebøker)
Det ble inngått kontrakt i dag (14.09.18) med Veidekke Entreprenør AS om bygging av nye Ruseløkka skole. 

Byggesak:
PBE ga rammetillatelse 08.06.2018.
Det er ikke kommet klager på rammetillatelsen og klagefristen har utløpt.

Fremdrift:
UBF og Veidekke begynner nå detaljprosjektering og nærmere planlegging av fremdrift.

I henhold til kontraktsfestet fremdriftsplan vil grunnarbeidene starte i januar 2019 og overlevering til UDE er satt til 01.03.2021.
Bygget skal være mekanisk ferdig til 15 oktober 2020, deretter starter en omfattende testperiode for sjekke ut at tekniske anlegg fungerer slik de skal.