Jevnlig testing på 1.–10. trinn

Test deg for Oslo - for vennene dine - for deg selv!

Osloskolen har jevnlig testing på 1.–10. trinn for å dempe den totale smitten i Oslo. Dette er hovedsakelig for å unngå belastning på helsevesenet og dempe den totale eksponeringen i samfunnet som helhet. Dette er i tråd med råd fra FHI.

Vi oppfordrer alle elever på 1.–10. trinn til å teste seg jevnlig to dager i uken, på tirsdager og fredag. Elevene skal kun bruke testene fra skolen på disse to dagene. Hvis en elev får symptomer og må testes utenom, skal eleven oppsøke et testsenter eller ta en selvtest hjemme.

Les mer om massetesting i Osloskolen her!