Rivingen av Ruseløkka skole er i gang.

Bilde fra rivingen av Ruseløkka skole

Rivingen av Ruseløkka skole er godt i gang og  planlagt ferdigstilt i oktober.

På grunn av fellesferie vil rivearbeidene stanses i uke 28, 29 og 30. I ferien blir det vakthold på rivningstomten. Rivearbeidene vil starte opp igjen i uke 31.

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til Undervisningsbygg på e-post postmottak@ubf.oslo.kommune.no

Ruseløkka skole vil være i tett dialog med Undervisningsbygg før skolestart i uke 34 om sikring av bygningstomten, beskyttelse mot støy og støv, trygg skolevei etc.