Røyktesting av nye Ruseløkka skole

Illustrasjon Ruseløkka skole - Gasa Arkitekter

Ved røyktesting kan det komme en del røyk ut av bygget. Røyken er ufarlig, og er tilsvarende det som benyttes på teater og lignende arrangementer.

Varigheten for røyktestingen er fra 08:00 til 13:00 torsdag 26. mars 2020.

Vi ber derfor om at du ikke varsler brann- og redningsetaten i dette tidsrommet dersom røyk kommer fra nye Ruseløkka skole. Politi og brannvesenet vil være varslet om testingen.

Med hilsen

Undervisningsbygg Oslo KF