Oppdatert info om skolestengingen

Illustrasjon.

Oslo kommune viderefører alle koronatiltak til og med 13. april, i tråd med nasjonale bestemmelser. Det vil si at Ruseløkka skole fortsatt vil holde stengt. 

Unntaket gjelder for familier der foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som trenger et tilbud om barnepass til barn under 12 år. Har du behov for tilbud om barnepass, så ta kontakt med rektor Merete Hansen ( merete.hansen@ude.oslo.kommune.no ) for å melde behovet. Vi setter pris at dere tar kontakt i godt tid. 

Tilsyn på utvalgte skoler i påskedagene 9. – 13. april
Oslo kommune har besluttet å gi barn av foresatte med samfunnskritiske jobber, samt barn med spesielle omsorgsbehov, et tilbud om tilsyn i påsken. Utdanningsetaten har plukket ut en skole i hver bydel, som i samarbeid med omkringliggende skoler vil sørge for tilsyn for aktuelle barn. I vår bydel Frogener vil tilsynet foregå på Majorstua skole. Tilbudet vil være fra torsdag 9. april – mandag 13. april klokken 07:30 – 17:00 (også lørdag og søndag). 
Vi minner samtidig om at alle skoler, i regi av AKS, holder åpent som vanlig 6., 7., 8. og 15. april for elever som i dag får tilbud på skolen.

Mer info om barnepass her!

Eksamen 10. trinn:

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Pris og betaling for barnehage i forbindelse med stenging

Foreldre slipper å betale for barnehage og Aktivitetsskolen/SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Når barnehagene og skolene er stengt på grunn av virusutbruddet har det økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre. Nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

Informasjon om koronaviruset på andre språk

I egen dokumentliste neders på denne siden kan du finne informasjon om koronaviruset på polsk, arabisk, engelsk, spansk, tyrkisk og urdu.

IKT og digitale løsninger, vi opplever problemer?

De ulike systemene har aldri vært utsatt for et slikt press, og leverandørene jobber på spreng for å forbedre ytelsen. 

Hvis du ikke får logget på Portalen, kan du logge direkte på Office 365 og itslearning her: 

Hvis dere opplever problemer med iPad eller bærbar PC , ta kontakt med elevens kontaktlærer. De vil evt. videreformidle info til skolens IKT - ansvarlige som vil hjelp til så raskt de kan.

Hjemmeundervisning
Ruseløkka skole planlegger for opplæring som kan gjennomføres hjemme, fra og med mandag. Alle elevene våre har tilgang til en egen IPad eller PC og oppgaver vil bli distribuert på disse enhetene. Dette gir oss også mulighet til å kommunisere med hver enkelt elev og med grupper av elever. Dette forutsetter at alle elever har tilgang på WIFI.
Det er viktig at dere foresatte følger opp elevenes skolearbeid og at oppgavene blir gjort.
Vi vet ikke hvor langvarig dette blir og det kan være lurt å lage gode rutiner for skolearbeidet fra oppstart.
Elever på 1.-4. trinn
I dag sender skolen med elevene iPad og bøker de vil trenge hjemme i den nærmeste tiden. På 1.-4. trinn vil elevene kunne laste ned oppgaver fra Showbie, dette erstatter vanlig ukeplan. Dersom dere har spørsmål om undervisningsopplegget kontakter dere kontaktlærerne direkte via skolemelding.
Elever på 5.-7. trinn
I dag sender skolen med elevene iPad og bøker de vil trenge hjemme i den nærmeste tiden. På 5.-7. trinn vil elevene kunne laste ned oppgaver fra TEAMS og dette erstatter vanlig ukeplan. Dersom dere har spørsmål om undervisningsopplegget kontakter dere kontaktlærerne direkte via skolemelding.
Elever på 8.-10 trinn
Eleven har i dag tatt med seg bøker og pc som de trenger den nærmeste tiden og oppgaver vil bli distribuert via Its Learning, OneNote og lignende.
Kontaktlærere vil i løpet av skoleukene være i kontakt med hjemmene, så langt det er mulig.
Skolen har satt en beredskapsgruppe som holder daglige telefonmøter og så vil håndtere problemstillinger som dukker opp.
Ledelsen kan kontaktes på mail og telefon som vanlig.
Skolen kan ikke gi helsefaglige råd og viser til Oslo kommunes oppdaterte infoside; https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg-1/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp