Status i byggeprosessen

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har ønsket å formidle følgende:
- Dette er en sak som jeg følger tett. Det er Sivilombudsmannen som nå sitter med nøkkel til å få videre fortgang i saken og jeg håper at behandling av klagen får prioritet.
- Det er naturligvis ikke mulig å sette opp en endelig fremdriftsplan før Sivilombudsmannen har sagt sitt. Plan og bygningsetaten behandler ikke søknaden om rivning før Sivilombudsmannen har behandlet den innkomne klagen.
- Jeg er kjent med at Undervisningsbygg og Utdanningsetaten jobber med å se på alternative løsninger for ansatte og elever om det skulle vise seg at rivning blir ytterligere forsinket.
- Jeg håper nå at denne saken finner en snarlig løsning slik at ansatte og elever får forutsigbarhet for når de kan flytte tilbake til Ruseløkka skole.

Skolen er videre kjent med at Plan- og bygningsetaten retter en henvendelse til Sivilombudsmannen der det bes om at saken prioriteres.

Se også nyhet om nabovarssel for Ruseløkka skole