Svar fra Sivilombudsmannen i saken om riving av Ruseløkka skole

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Sivilombudsmannen har sendt ut avsluttende brev og tar ikke saken vedrørende rivning av Ruseløkka skole. Undervisningsbygg og Utdanningsetaten vil nå utarbeide en oppdatert fremdriftsplan for skoleprosjektet.