Tillatelse til å rive Ruseløkka skole

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Plan og bygningsetaten har godkjent søknaden om igangsettingstillatelse til å rive Ruseløkka skole. Brevet fra Plan og bygningsetaten kan du lese her