Vedtak i klagesak og beslutning om lovlighetskontroll - Ruseløkka skole

Ruseløkka skole illustrasjon

Fylkesmannen har kommet med vedtak i klagesak og beslutning om lovlighetskontroll i forbindelse med søknad om rammetilatelse til riving av Ruseløkka skole. Fylkesmannen har vurdert klagesaken og behov for lovlighetskontroll. Klagen er blitt avvist og kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannen tar ikke saken opp til lovlighetskontroll. Fylkesmannens vedtak i sin helhet er lagt ved.