Førskoledagen 3. juni er avlyst!

Bilde av Paviljongen og elever

Vi har tidligere bedt dere holde av onsdag 3.juni til førskoledag på Ruseløkka skole. Dette har vanligvis vært en viktig dag for barna, og for mange det første møtet med skolen. I år ser vi oss dessverre nødt til å avlyse på grunn av Koronasituasjonen.

Vi vil i løpet av uke 23 sende en film som dere kan se sammen med barna, for å gi et innblikk i livet på Ruseløkka skole. Kanskje kommer det en hilsen fra lærerne også? Skolen har tatt kontakt med alle barnehagene vi får elever fra og har avtalt at sosiallærer kan komme innom for å hilse på barna før sommeren.

I tillegg sender vi ut presentasjonen som vi normalt ville holdt på foreldremøtet med informasjon om skolestart. Der vil dere også få informasjon om buss  og et spørreskjema (Forms) hvor dere må melde inn hvilke buss dere ønsker at barnet skal ta. Vi ber dere svare innen 10. juni.

Frist for å søke AKS, dersom du ønsker en plass allerede fra 1. august er 10.juni.

Dersom du ikke ønsker en plass på AKS i august, men likevel vil øve på å ta skolebussen før skolestart sammen med barnet ditt; ta kontakt direkte med AKS- leder Liv Krognes liv.krognes@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe dere i august.

Første skoledag er mandag 17. august, og bussene går fra sentrum kl. 10:00.