Invitasjon til førskoledag er sendt ut!

Elever som løper

I dag blir vedtak om skoleplass og invitasjon til førskoledag sendt ut til neste års førsteklassinger. Vi gleder oss til snart å treffe alle de nye elevene våre! Vi ønsker velkommen til førskoledag torsdag 31.05! 

Merk: har dere søkt skolebytte, blir svar på dette sendt ut den 5. mai.