Bussing til Vollebekk skole

Nye Vollebekkk skole

Til foresatte i 1.-4. trinn:

Kommende skoleår skal elevene gå på Vollebekk skole grunnet rivning og gjenoppbygging av Ruseløkka skole. Elevene vil få tilbud om buss til og fra skolen, og her onformasjon til dere foreldre/ foresatte som skal velge hvilke ulik avganger og stoppesteder som passer best for dere.

Kl. 08.30 vil det gå busser fra tre ulike stoppesteder i bydelen og dere velger den holdeplassen som passer best. Når elevene skal returnere fra skolen ønsker vi også å bruke de samme tre stoppestedene, men vi må ta forbehold om hvor mange som melder seg på de ulike avgangene.

For de elevene som skal benytte AKS så er det oppmøte hver morgen i det bygget som Ruseløkka ungdomsskole skal være i Gamle Christiania tekniske skole i Cort Adelers gate 30. AKS åpner 07.30 og første buss går fra Cort Adeles gt. kl. 08.00 og neste buss kl. 08.30.

Når elevene returnerer enten med avgang fra Vollebekk 15.30 eller 16.00 vil det mulig å vente i Cort Adelesgt., til dere foreldre har anledning til å hente. Men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at AKS tilbudet er på Vollebekk, mens i Cort Adelersgt. vil det bli snakke om tilsyn og evt. svært enkle aktiviteter. Vi håper derfor ikke at deres ønske om fleksibilitet fører til at elvene sitter svært lenge i Cort Adelersgt. og venter. Lokalene i Cort Adelersgt. er åpne med tilsyn til kl. 16.45.

Til foresatte i 5.-7. trinn:

Kommende skoleår skal elevene gå på Vollebekk skole grunnet rivning og gjenoppbygging av Ruseløkka skole.

Her følger informasjon til dere foreldre/foresatte om hvordan ditt barn skal reise til og fra skolen. Dere kan enten velge at eleven får reisekort fra Ruter som gjelder hele døgnet fra skoleårets begynnelse til skoleslutt i juni og tar seg til skolen selv, eller følger oppsatte busser kl. 08.30 til Vollebekk med retur umiddelbart etter siste undervisningstime. Dere kan velge mellom tre ulike holdeplasser kl. 08.30. Ved retur har vi et ønske om å bruke de samme tre holdeplassene, men må ta et forbehold om hvordan elevene fordeler seg på de ulike avgangene.

Felles for 1.-7. trinn:

Her finner dere skjema for å bestille busstransport eller ønske om å endring av transport til Vollebekk skole. Svarslippene sendes til: buss.ruselokka@osloskolen.no