Siste nytt om prosessen

Status per i dag er at rivingen av Ruseløkka skole er klaget til Sivilombudsmannen. Plan og bygningsetaten har satt saken på vent i påvente av at Sivilombudsmannen skal behandle saken.

Skolebyråden håper på rask avklaring, og det gjør vi også.