Påmelding til Camp Hudøy 2021 har åpnet!

Illustrasjon Camp Hudøy

Camp Hudøy er sommerferien du aldri glemmer!

Går du i 2. - 7. trinn og bor i Oslo kommune er du hjertelig velkommen til Camp Hudøy. Det sendes ut brosjyre til alle elever fra 2.–7. trinn i begynnelsen av februar med informasjon om ferietilbudet og søknadsfristen er 8. mars. Plassene blir fordelt ved loddtrekning. Hudøy strekker seg hver sommer mot et mål om å ha samtlige skoler i Oslo representert på Hudøy. Det vil si at du på Hudøy vil møte andre barn fra mange forskjellige skoler i Oslo kommune. Les mer på https://hudoy.no/ 

Her finner du søknadsskjemaet.