Påmelding til Camp Hudøy 2020 har åpnet!

Barn på Hudøy

Går du i 2.-7. trinn og bor i Oslo kommune er du hjertelig velkommen til Camp Hudøy. Det sendes ut brosjyrer til alle elever fra 2.–7. trinn i begynnelsen av februar med informasjon om ferietilbudet. For å tilpasse sammensetningen på leirene ut fra alder, kjønn og skoler benytter ikke Hudøy ”første-person-til-mølla-prinsippet”. Søknadsfristen i 2020 er 1. marsr og man får svar på søknaden i løpet av uke 13. I 2019 hadde Camp hudøy 2500 søknader og 1390 fikk plass. Plassene blir fordelt ved loddtrekning. Hudøy strekker seg hver sommer mot et mål om å ha samtlige skoler i Oslo representert på Hudøy. Det vil si at du på Hudøy vil møte andre barn fra mange forskjellige skoler i Oslo kommune.

Her finner du søknadsskjemaet.