Hovedseksjon

Sosialpedagogisk rådgiver ungdomstrinnet

Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang. I tillegg har rådgiveren et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig.

Sosiallærer / rådgiver ungdomstrinnet:

Nina Foss Sandberg ( 8. trinn )
nina.sandberg@osloskolen.no
Mobil nr: 46937285

Arne Hagen ( 9. og 10. trinn )
arne.hagen@osloskolen.no
Mobil nr: 45256676