Hovedseksjon

Sosialpedagogisk rådgiver ungdomstrinnet

Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang. I tillegg har rådgiveren et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig.

Sosiallærer / rådgiver ungdomstrinnet:

Nina Foss Sandberg
nina.sandberg@osloskolen.no
Mobilnr: 46937285

Line Harbitz - Motzfeldt
line.motzfeldt@osloskolen.no 
Mobilnr: 90215931