Sosialpedagogisk rådgiver ungdomstrinnet

Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang. I tillegg har rådgiveren et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig.

Sosiallærer / rådgiver ungdomstrinnet:

Nina Foss Sandberg
nina.foss.sandberg@ude.oslo.kommune.no
Mobilnr: 46937285

Line Harbitz - Motzfeldt
Line.Harbitz.Motzfeldt@ude.oslo.kommune.no
Mobilnr: 90215931