Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget - SMU

Skolemiljøutvalget har som hensikt  åøke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet og å gi råd til skolen om skolemiljøet. SMU skal ha en aktiv rolle i arbeidet med en lokal handlingsplan mot mobbing og skolens oppfølging av partnerskap mot mobbing. 

Innkallinger / referat