Natteravn i Frogner bydel

natteravvest

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

I samarbeid med andre skoler i Frogner bydel og områdene rundt går foresatte på ungdomstrinnet natteravn fredager og lørdager i skoleåret.

Oppmøte er på Majorstuen T - banestasjon, i rød brakke på perrongen i retning sentrum. Brakka ligger i motsatt ende av tunellen. 

Vakter fram til jul:

01.12.2017 – 8B

08.12.2017 – 8C

Natteravnkoordinator Ruseløkka skole:

Hanne Hansgård
tlf 95 83 16 25 / Epost: natteravn-ruselokka@hotmail.com