Hovedseksjon

Skolemelk,mat og drikke

bilde juice

TINE skolemelk er en abonnementsordning på barnetrinnet der foreldre kan bestille melk som eleven får utdelt på sin skole. Foresatte bestiller og betaler melken direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk og deler ut melk på skolen.

TINE Mat og Drikke er et eget konsept utviklet for ungdomsskolen. Abonnementsordningen gir elevene mulighet til å hente ut gode, sunne produkter fra automater på skolen ved hjelp av en forhåndsbetalt M&D-brikke.

M&D er mer enn en produktserie. Alle elever ved skolen får utdelt en M&D-brikke. Uansett om man tegner abonnement eller ikke, gir M&D-brikken tilgang til M&Ds aktiviteter på nett og mobil. På den måten får alle elevene på skolen ta del i M&Ds etter hvert voksende verden.