Søknad om skoleplass / flytting

Skjemaene kan sendes i posten til:

Ruseløkka skole, Løkkeveien 15, 0253 OSLO

eller elektronisk til:

ruselokka@ude.oslo.kommune.no