Søknad om skoleplass / flytting/ skolebytte

Søknadenen sendes til:

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, Postboks 6127 Etterstad,  0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn

Mer informasjon om skolebytte finner du også her på Oslo kommunes nettsider.