Hovedseksjon

Tjuvstart på  videregående - forsert løp

matematikk oppgave

Oslo kommune har tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Les mer om Oslo kommunes tilbud til talentfulle elever i grunnskolen.