Vår profil

bilde av Ruselokka

Ruseløkka skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med som ligger sentralt i Vika i Oslo sentrum.
Beliggenheten og nærheten til kulturinstitusjonene gir gode muligheter til bruk av teatere, museer og parker.
Ruseløkka skole legger stor vekt på gode kulturelle opplevelser på fellessamlinger, tilpasset opplæring gjennom Ruseløkkamodellen for samarbeid og læringspartner, systematisk arbeid med klasseledelse, IKT og vurdering.

Skolen bruker elevmegling og Trivselsledere på barnetrinnet og Drømmeskolen på ungdomstrinnet for å skape et trivsel og et godt sosialt miljø. Lærerne har høy kompetanse, god vurderingspraksis og sterkt fokus på lesing og regning som de fremste grunnleggende ferdighetene. Vurdering, skriving, IKT og sosial kompetanse er særskilte satsingsområder skoleåret 2016/17.

Skolen er blant landets ledende innenfor teknologi og design og det gjennomføres prosjekter på alle trinn hvert år. Ruseløkka skole har som den eneste skolen i landet talentsatsing i samarbeid med Den norske opera og ballett. Tilbudet om klassisk ballett integrert i undervisningen på ungdomstrinnet gis også til elever utenfor Oslo. Skolen har dessuten et fast samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Fakta Ruseløkka skole

Grunnlagt 1871

540 elever på 1. - 10. trinn

Elever fra over 30 nasjoner - over 50 forskjellige språk

Satsingsområder:

  • trygt læringsmiljø
  • god vurderingspraksis
  • skriving
  • IKT

Talentsatsing i samarbeid med Den norske opera og ballett. 

Drawing of a city