Hovedseksjon

Vår profil

Illustrasjon med visjon og verdier

Skolen ble grunnlagt i 1871 og har ca. 550 elever på 1.–10. trinn. På Ruseløkka går det  i dag elever fra over 30 nasjoner som snakker over 50 forskjellige språk. 

Eleven i sentrum! Raus – modig – medskapende

På Ruseløkka skole er vi stolte og glade for at vi har så mange flotte elever, noe som gjenspeiles i vår visjon: "Eleven i sentrum - Raus - Modig - Medskapende"

Våre satsingsområder er:

  • trygt læringsmiljø fritt for mobbing , vold og rasisme
  • lærerik bruk av læringsteknologi

Beliggenheten og nærheten til mange kulturinstitusjonene gir gode muligheter til bruk av teatere, museer og parker. Ruseløkka skole legger stor vekt på gode kulturelle opplevelser på fellessamlinger, tilpasset opplæring gjennom Ruseløkkamodellen for samarbeid og Læringspartner, systematisk arbeid med klasseledelse, IKT og vurdering.

Trivsel og et godt sosialt miljø

Skolen bruker elevmegling og Trivselsledere på barnetrinnet og MOT på ungdomstrinnet for å skape trivsel og et godt sosialt miljø. Lærerne har høy kompetanse, god vurderingspraksis og sterkt fokus på lesing og regning som de fremste grunnleggende ferdighetene. 

Skolen er blant landets ledende innenfor teknologi og design og det gjennomføres prosjekter på alle trinn hvert år. Ruseløkka skole har som den eneste skolen i landet talentsatsing i samarbeid med Den norske opera og ballett. Tilbudet om klassisk ballett integrert i undervisningen på ungdomstrinnet gis også til elever utenfor Oslo.