Vår profil

Illustrasjon med visjon og verdier

( det jobbes med ny profil på siden )

Ruseløkka skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med som ligger sentralt i Vika i Oslo sentrum.Skolen ble grunnlagt i 1871 og har ca. 550 elever på 1. - 10. trinn.

På Ruseløkka går det elever fra over 30 nasjoner som snakker over 50 forskjellige språk. Våre satsingsområder er:

trygt læringsmiljø
lærerik bruk av læringsteknologi


Beliggenheten og nærheten til kulturinstitusjonene gir gode muligheter til bruk av teatere, museer og parker.

Ruseløkka skole legger stor vekt på gode kulturelle opplevelser på fellessamlinger, tilpasset opplæring gjennom Ruseløkkamodellen for samarbeid og læringspartner, systematisk arbeid med klasseledelse, IKT og vurdering.

Skolen bruker elevmegling og Trivselsledere på barnetrinnet og MOT på ungdomstrinnet for å skape et trivsel og et godt sosialt miljø. Lærerne har høy kompetanse, god vurderingspraksis og sterkt fokus på lesing og regning som de fremste grunnleggende ferdighetene. 

Skolen er blant landets ledende innenfor teknologi og design og det gjennomføres prosjekter på alle trinn hvert år. Ruseløkka skole har som den eneste skolen i landet talentsatsing i samarbeid med Den norske opera og ballett. Tilbudet om klassisk ballett integrert i undervisningen på ungdomstrinnet gis også til elever utenfor Oslo.

De neste fire skoleårene skal Ruseløkkaelevene gå på Vollebekk skole ( 1.–7. trinn) og Gamle Christiania tekniske skole i Cort Adelersgt 30. ( 8.–10. trinn ) grunnet rivning og gjenoppbygging av Ruseløkka skole. Planen er at skolen er klar til skolestart 2021.