Hovedseksjon

Zippys venner/ Passport

Som en del av skolens plan for et godt læringsmiljø, innførte Ruseløkka skole Zippys venner på 1-3. trinn fra høsten 2017. Våren 2019 fikk skolen mulighet til å prøve ut Passport på mellomtrinnet, noe som ble videreført høsten 2019. Zippys venner og Passport er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Målsettingen med Zippys venner og Passport er at barn skal lære seg å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre. Gjennom dialogiske prosesser og forskjellige aktiviteter som historier, tegning og rollespill deltar barna aktivt i å finne gode løsninger på egne problemer og hjelpe andre. Evaluering av programmet viser blant annet at barna som gjennomførte Zippy hadde flere positive mestringsstrategier, bedre sosiale ferdigheter, mindre mobbing og bedret klassemiljø. 

Vi opplever allerede en positiv endring i barnas evne til å ta vare på seg selv og andre, og vi gleder oss til fortsettelsen sier skolens lærere.

Les mer om Zippys venner og Passport!