Hovedseksjon

Språkfag

flagg på tavle

Fremmedspråk er populært på Ruseløkka. Vi har elever som snakker mange ulike språk hos oss. Alle elever lærer engelsk på skolen. I tillegg kan elevene på ungdomstrinnet velge et andre fremmedspråk, eller et språk til fordypning.

Fremmedspråk elevene kan velge som 2. fremmedspråk:

  • tysk
  • fransk
  • spansk

Hvis du ikke ønsker et 2. fremmedspråk, kan du velge fordypning i engelsk eller fordypning i norsk.