Blir du / ditt barn mobbet?

Logo Null mobbing

Alle elever på Ruseløkka skole har rett til å ha et trygt og godt læringsmiljø. Dersom du eller ditt barn blir mobbet er det viktig at du sier ifra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel lærer, skolens ledelse, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner.

Til høyre på siden finner du nyttige lenker som gir mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.