Leksehjelp

elever gjør lekser

Leksehjelpen på 1.–4. trinn foregår i AKS rett etter undervisning. På ungdomstrinnet er det tilbud om leksehjelp på biblioteket to dager i uka.

Ungdomstrinnet: mandag og torsdag kl.1445 - 1545 på biblioteket

Oslo katedralskole har også leksehjelptilbud til 10. trinn mandag og torsdag kl. 1600–1800 i realfagene.