Leksehjelp

elever gjør lekser

Leksehjelpen på 1.–4. trinn foregår i AKS rett etter undervisning.

På ungdomstrinnet er det tilbud om leksehjelp på biblioteket to dager i uka:

• Mandager par-uker( 34-36-38 osv) kl. 13.30-15.30

• Tirsdager 14.30- 15.30
• Torsdager odde-uker 35-37-39-osv) 13.30- 15.30