Leksehjelp

elever gjør lekser

Leksehjelpen på 1.–4. trinn foregår i AKS rett etter undervisningsslutt.

ungdomstrinnet er det tilbud om leksehjelp på biblioteket to dager i uka:

  • Mandager par-uker (3436–38 osv.) kl. 13.30–15.30
  • Tirsdager kl. 14.30–15.30
  • Torsdager odde-uker (35–37–39 osv.) kl. 13.30–15.30