Hovedseksjon

Ruseløkkamodellen

elever som samarbeider

Læringspartnere

Elevene på barneskolen sitter sammen med en læringspartner i alle fag, fra og med 1. klasse. Paret bidrar til at elevene er aktive gjennom hele læringsøkta for å hente opp forkunnskap, reflektere over det de lærer og medvirke til den andres læring.

En læringspartner er en medelev som elevene:

  • Er sammen med en viss periode
  • Hjelper eller får hjelp av
  • Gir eller får tilbakemeldinger til/fra
  • Inspirerer og motiverer
  • Diskuterer med
  • Blir godt kjent med

Ettersom skolen ønsker at elevene skal erfare elevenes ulike faglighet, ideer og personligheter, er partnerne satt sammen tilfeldig.

Læringsparene har en progresjon i hvordan de jobber og etter hvert kan parene bidra til konstruktive råd og kameratvurdering.

Basisgruppemodellen

Etter at elvene har jobbet i læringspartnere på barneskolen starter de med basisgrupper på ungdomsskolen. Dette er formelle, lærerstyrte smågrupper på normalt fire elever (to læringspar). Sammensetningen endres 4-6 ganger i året. Gruppesystemet brukes i alle fag, i flerfaglig prosjektarbeid og på turer og ekskursjoner. Hver gruppe har en gruppeleder og dette går på omgang.

Modellen gir gode muligheter til å skape variasjon i læringssituasjonen og bidra til at hver enkelt elev er faglig aktiv i hver time. I undervisningen er det tilrettelagt for å veksle mellom individuell refleksjon, pararbeid, gruppediskusjon og klassesamtale flere ganger. Læreren legger til rette og veileder. Å bruke variasjonsmuligheten fremmer elevenes selvstendighet, felleskap og læring.

Basisgruppesystemet har som målsetting at elevene, i samspill med andre, skal være:

  • Aktive
  • Arbeidende
  • Kommuniserende (presentere, respondere, lytte, respektere, vurdere)
  • Ansvarlige
  • Organiserende/planleggende
  • Kreative
  • Medvirkende i undervisning og egen læring

Mer om Ruseløkkamodellen finner du her!