Ruseløkkamodellen

elever som samarbeider

Læringspartnere

Elevene på barneskolen sitter sammen med en læringspartner i alle fag, fra og med 1. klasse. Paret bidrar til at elevene er aktive gjennom hele læringsøkta for å hente opp forkunnskap, reflektere over det de lærer og medvirke til den andres læring.

En læringspartner er en medelev som elevene:

* Er sammen med en viss periode

* Hjelper eller får hjelp av

* Gir eller får tilbakemeldinger til/fra

* Inspirerer og motiverer

* Diskuterer med

* Blir godt kjent med

Ettersom skolen ønsker at elevene skal erfare elevenes ulike faglighet, ideer og personligheter, er partnerne satt sammen tilfeldig.

Læringsparene har en progresjon i hvordan de jobber og etter hvert kan parene bidra til konstruktive råd og kameratvurdering.

 

Basisgruppemodellen

Etter at elvene har jobbet i læringspartnere på barneskolen starter de med basisgrupper på ungdomsskolen. Dette er formelle, lærerstyrte smågrupper på normalt fire elever (to læringspar). Sammensetningen endres 4-6 ganger i året. Gruppesystemet brukes i alle fag, i flerfaglig prosjektarbeid og på turer og ekskursjoner. Hver gruppe har en gruppeleder og dette går på omgang.

Modellen gir gode muligheter til å skape variasjon i læringssituasjonen og bidra til at hver enkelt elev er faglig aktiv i hver time. I undervisningen er det tilrettelagt for å veksle mellom individuell refleksjon, pararbeid, gruppediskusjon og klassesamtale flere ganger. Læreren legger til rette og veileder. Å bruke variasjonsmuligheten fremmer elevenes selvstendighet, felleskap og læring.

Basisgruppesystemet har som målsetting at elevene, i samspill med andre, skal være:

* Aktive

* Arbeidende

* Kommuniserende (presentere, respondere, lytte, respektere, vurdere)

* Ansvarlige

* Organiserende/planleggende

* Kreative

* Medvirkende i undervisning og egen læring

 

Mer om Ruseløkkamodellen finner du her!

Læringspartner

En læringspartner er en medelev som elevene:

* Er sammen med en viss periode

* Hjelper eller får hjelp av

* Gir eller får tilbakemeldinger til/fra

* Inspirerer og motiverer

* Diskuterer med

* Blir godt kjent med

Ettersom skolen ønsker at elevene skal erfare elevenes ulike faglighet, ideer og personligheter, er partnerne satt sammen tilfeldig.

Basisgruppemodellen på ungdomstrinnet

Basisgruppemodellen har som målsetting at elevene, i samspill med andre, skal være:

* Aktive

* Arbeidende

* Kommuniserende (presentere, respondere, lytte, respektere, vurdere)

* Ansvarlige

* Organiserende/planleggende

* Kreative

* Medvirkende i undervisning og egen læring

Ruseløkkamodellen