Hovedseksjon

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Leder:

Luise Boye Sprechler sprechler@mail.tele.dk 
Nestleder:
Sophie C. H. Coemet scomtet@me.com 

Epost til FAU-representantene kan sendes på: ruselokkafau@gmail.com 

Innkommende post blir videresendt til medlemmer av FAU og må anses for å være offentlig.

Møteplan skoleåret 22/23:

20.09, 11.10, 8.11, 13.12, 10.01, 14.02, 14.03, 11.04, 

FAU-representanter skoleåret 2022/2023:

Klasse

 

Epost:

 1A

Launor Kastrati

Lk@varmeogvann.no

1B

André Gilje Jacobsen

andre.jacobsen@hotmail.com

2A

Priyamwada Shripad Kulkarni

priya.kekatpure@gmail.com

2B

Marianne Meling Rieber-Mohn

marianne.m.riebermohn@gmail.com

2B (vara)

Jørn Skaarud Karlsen

jornskaa@gmail.com

3A

Camilla Hjelle

camillahjelle@hotmail.com

3A (vara)

Eline Cecilie Buestad

eline.cecilie@gmail.com

3B

Elena Silvestro

elena.silvestro@dnb.no

4A

Ellen Wesche Guttormsen

ellen.wesche.guttormsen@nrk.no

4B

Christine Biørnstad Wiig

christinewiig@gmail.com

5A

Sturla Winger Svendsen

sturla.svendsen@gmail.com

5B

Ola Ødegaard

olagaard@gmail.com

6A

Kjersti Moss

moss.kjersti@gmail.com 

6B

Helen Virginia Rocha Dahlseng

helendahlseng@gmail.com

6B (vara)

Cathrine Noriko Ulsnes

cathuls@gmail.com

7A

Elisabet Grutsch Lund

elisabeth.grutsch@dentsplysirona.com 

7B

   

8A

Kaare Sverdrup

kaare@sverdrup.net 

8A (vara)

Christian Velle

christian.velle@gmail.com

8B

Nina Cecilie Riise-Hanssen

ninacecilieriiisehanssen@gmail.com

8B (vara)

Annichen Fische

annichen@2awf.no 

8C (nestleder)

Sophie Camelia Hofplass

scomtet@me.com 

8C (vara)

Elisabeth Wendel

wendel.elisabeth@gmail.com

9A

Claus Peter Poulsen

clauspeterpoulsen@hotmail.com 

9B

Silje Jebsen

silje.jebsen@gmail.com 

9B (vara)

Maja Jenssen Malnes

majajenssenmalnes@gmail.com

9C

Linn Therese Stokke

linn_stokke@yahoo.com 

10A

Astrid Bjerke

priv.astridbjerke@gmail.com  

10B

Lisa Kensit Hatlem

lisahatlem@gmail.com  

10C

Kari-Anne Grov Heggem

kagh@backe.no

10C (vara)

Tomm Schefte

ts@handverkspartner.no