FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Leder:

Sigrid Moldestad tumleplass@gmail.com

Nestleder:

Per Wiggen perbwiggen@hotmail.com 

Epost til FAU-representantene kan sendes på: ruselokkafau@gmail.com 

Innkommende post blir videresendt til medlemmer av FAU og må anses for å være offentlig.

Møteplan skoleåret 2019/20:

  • 10.9.2019
  • 8.10.2019
  • 12.11.2019
  • 10.12.2019

FAU-representanter skoleåret 2019/2020:

Trinn

Navn

epost

1A

Wicki Steffenakk Hermansen

wicki@berge-lundal.no 

1B

Lorraine Wedl

whitepearlnorway@gmail.com 

2A

 Ouafia Fasting

fastingouafia@gmail.com

2B

Annica Maria Johansson

annica.m.p.johansson@gmail.com 

3A

Kristian Moe

krimoe@gmail.com

3B

Ouafia Fasting fastingouafia@gmail.com 

4A

Per Wiggen

perbwiggen@hotmail.com

4B

Marianne Eikvåg Groth

marianne@groth.com 

5A

Linda Larsen

lindaogtuva@gmail.com 

5B

Liz Tandberg

liztberg@hotmail.com 

6A

Gro Skåland

groskaa@online.no 

6B

Anna Mona Rognlien Elgvin

annamona@gmail.com 

7A

 

John Elmquist

Sigrid Moldestad

skip@seamuffin.com 

tumleplass@gmail.com 

7B

Katrine Espeseth

katrine.espeseth@gmail.com 

8A

Gro Skåland

groskaa@online.no 

8B

Marte Remlov

marte@remlov.no 

8C

 

 Kari Kjensli

Lill-Norun Mansåker

kari.kjensli@hotmail.com

lill-norun@mansaker.com 

9A

Cathrine Helene Galtung

cgaltung@online.no 

9B

Siri Gerrard

siri@gerrard.no 

9C

 

Thomas Raabe

Anne-Britt Gran

thomas.raabe63@gmail.com

anne-britt.gran@bi.no 

10A

Victoria Johnson

victoriajohnson100@gmail.com 

10B

Lena Klingenberg

lenaklingenberg@gmail.com 

10C

Hans Petter Larsen

hanspl3012@osloskolen.no