Valgfag

samarbeid elever

Valgfag på 8. trinn:

Programmering valgfag

Fysisk aktivitet og helse

Medier og informasjon

Produksjon av varer og tjenester

Sal og scene

 

Valgfag på 9. trinn:

Programmering valgfag

Design og redesign

Fysisk aktivitet og helse

Produksjon av varer og tjenester

Sal og scene

 

Valgfag på 10. trinn:

Programmering valgfag

Fysisk aktivitet og helse

Innsats for andre (Drømmeskolen)

Medier og informasjon

Sal og scene