Hovedseksjon

Valgfag

samarbeid elever

Valgfag på 8. trinn:

 • Programmering valgfag
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Sal og scene

Valgfag på 9. trinn:

 • Programmering valgfag
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Sal og scene

Valgfag på 10. trinn:

 • Programmering valgfag
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Sal og scene